Vad är Kolloidalt silver?

Kolloidalt silver är en vätska som ser ut som och smakar som vatten – och består till mer än 99,9 % av rent vatten. Medlet har använts sedan länge i olika delar av världen för att bemästra infektioner och sjukdomar av olika slag. I dag används detta ”silvervatten” av tiotusentals människor i Sverige, och t.ex. i USA kan användarna räknas i miljoner – och så vitt bekant har inte ett enda dödsfall eller någon allvarlig skada rapporterats. Det cirkulerar i olika fora på Internet berättelser om enstaka fall, där någon drabbats av argyria (permanent blå- eller gråfärgning av huden). Livsmedelsverket hör till dem som ogenerat sprider sådana skrönor. I själva verket handlar det då om helt andra produkter än det kolloidala silver som säljs t.ex. av företaget Ion Silver i Sverige. Detta har en koncentration av 10 ppm (10 miljondelar) och består alltså av 99,999 % destillerat vatten och 0,001 % silver. Med andra ord är denna vätska sannolikt betydligt renare än det vatten du får ur kranen hemma i köket. De som drabbats av argyria har använt helt andra silverprodukter, ibland egentillverkat kolloidalt silver med kanske hundrafalt högre silverkoncentration och/eller större partiklar, eller kemiskt framställda silversalter. Det senare kan innebära att partiklarna fastnar i kroppens vävnader och där fungerar som en fotografisk film, där alltså ljuset gör att silversalterna reduceras till metalliskt silver och åstadkommer blåfärgning av huden (precis som ett fotografiskt negativ vid framkallningen blir mörkt, där det träffats av ljus via kamerans objektiv).

Men argyria är ändå faktiskt enbart en kosmetisk åkomma, som i alla fall inte innebär någon allvarlig skada eller fara för livet.
Man VET att kolloidalt silver har en förmåga att ta död på nästan alla bakterier, virus, svampar, amöbor och andra skadliga encelliga mikrober. Det är förstås därför det så framgångsrikt används som vattenreningsmedel. Och mycket tyder också på att kolloidalt silver kan ha en avgörande betydelse, när det gäller att bekämpa cancer, vilket visats av både klinisk erfarenhet och forskning. Detta skulle i så fall betyda, att kolloidalt silver åtminstone i vissa fall kunde ersätta både antibiotika och cytostatika – två enormt stora inkomstkällor för läkemedelsföretagen… Men eftersom kolloidalt silver i princip med rätt utrustning kan tillverkas hemma av vem som helst och s.a.s. är ett ”naturligt” ämne, så går det inte att ta patent på, varför Big Pharma här inte med ensamrätt kan införliva medlet i sitt sortiment. Därför skyr man inte heller några medel, när det gäller att förklara kolloidalt silver overksamt, eller t.o.m. farligt. Och man har i stor utsträckning fått med sig myndigheter och organisationer i drevet. Även media hänger på helt okritiskt, utan att ta reda på fakta. I en klass för sig finns ovan nämnda Livsmedelsverket, som på sin hemsida exellerar i svepande och fullständigt osakliga formuleringar. Där finns uttryck som ”kan vara”, ”kan bli”, ”är troligen”, ”skulle kunna”, ”det finns uppgifter om”… Inte en enda vetenskaplig referens! Fullkomligt häpnadsväckande – och en skandal att en statlig myndighet kan bete sig så!
Men det är faktiskt precis vad man kan vänta sig av Livsmedelsverket. Under 2009 hävdade man, att det fanns “tusentals” vetenskapliga studier som visade hur farligt mättat fett skulle vara för hälsan. Dock kunde man inte visa upp en enda. Till sist lät man sig provoceras att lägga ut länkar till 72 studier som skulle visa att man hade rätt. Vid granskning av en grupp oberoende forskare, visade det sig, att möjligen två (2) av dessa med litet god vilja kunde tolkas så. http://www.kostdoktorn.se/livsmedelsverket-avfardas-i-dagens-medicin Övriga var helt irrelevanta i sammanhanget eller visade t.o.m. att mättat fett var bra för hälsan (vilket det faktiskt är). Man hade uppenbarligen inte själva läst den forskning man hänvisade till! Så måste det vara också nu. Man har inte tagit del av den omfattande forskning som finns om kolloidalt silver. Märkligt nog bortser man fortfarande från uppenbara vetenskapliga fakta, när det gäller mättat fett och fortsätter att rekommendera hälsovådliga margariner och lättprodukter – t.o.m. till barn! Upprörande!
När det gäller kolloidalt silver vet man också, att det kan vara effektivt mot t.ex. MRSA (Meticillinresistenta gula stafylokocker), som tillsammans med andra multiresistenta bakterier börjar bli ett synnerligen allvarligt hot mot allas vår hälsa. Att kolloidalt silver inte ens prövas mot multiresistenta bakterier är obegripligt – om man inte känner till hur ”marknaden” på det här området fungerar. Vid utbrottet av Ebola i Västafrika fanns det uppgifter om att kolloidalt silver faktiskt var effektivt mot Ebolaviruset, och man var ju i desperat behov av botemedel mot den epidemi som hotade att gå helt över styr. Man godkände snart sagt vilka försök som helst – även med oprövade medel – för att få stopp på spridningen. Med ett undantag: Kolloidalt silver var absolut förbjudet! Varför?
Svaret är nog inte ”medicinskt”, utan politiskt/ekonomiskt. Det är svårt att skylla på det kolloidala silvrets farlighet, eftersom det t.ex. använts för att desinficera färskvattentankarna inom sjöfarten i kanske 50 år eller mer – utan att man kunnat rapportera ett enda fall av förgiftning eller skada. Och numera använder NASA kolloidalt silver för desinfektion av recirkulerade vätskor i de bemannade satelliter som cirkulerar runt jorden. Tror någon att NASA skulle använda kolloidalt silver, om det vore hälsovådligt? Kolloidalt silver är faktiskt också tillåtet som “kosttillskott” i USA, där det finns några miljoner användare, medan svenska myndigheter tycks använda all kraft för att förklara hur farligt detta medel är!
På en del håll i världen tycks man dock trotsa förbudet och använder framgångsrikt kolloidalt silver för deinficering och mot sjukdomar som förorsakas av bakterier, virus, svamp eller encelliga parasiter. Kolloidalt silver (10 ppm) är också lätt att administrera, även till små barn, eftersom det inte har någon särskild smak. Det ser ut som och smakar som vanligt vatten – vilket det också är till 99,999 %. Bl.a. i Ghana använder man med stor framgång kolloidalt silver mot malaria – en sjukdom som fortfarande är ett gissel för mänskligheten. Runt om i världen löper 3,2 miljarder människor, nästan hälften av jordens befolkning, risk att få malaria. Under 2015 registreraade långt över 200 miljoner fall av malaria i världen, enligt Världshälsoorganisationen WHO. Mer än 400 000 människor avled av sjukdomen. Mer än 70 procent av dessa var barn under fem år, och omkring 90 procent av alla fall fanns i Afrika söder om Sahara (WHO African Region). Siffrorna är dock osäkra eftersom långt ifrån alla fall registreras. Trots stora framsteg i kampen mot malaria har miljoner människor fortfarande inte tillgång till skydd eller behandling mot malaria. Man sägs kämpa med forskning för att hitta vacciner och botemedel. Dock tycks kolloidalt silver, som sagt, vara absolut förbjudet att använda. Men se videon på följande länk! (Här handlar det om kolloidalt silver med styrkan 20 ppm; erfarenheten tycks annars visa, att 10 ppm är det optimala)

Kolloidalt silver har också i många år använts inom veterinärmedicinen. Vid t.ex. brännskador och större sår ger kolloidalt silver snabbare läkning och färre sekundärinfektioner, och såren läker med mindre ärrbildning. Men inom humanmedicinen är det alltså nu i princip förbud mot användning, och de helt grundlösa myterna om kolloidalt silvers farlighet fortsätter att spridas. Uppsala Universitet deltar i desinformationen genom en ganska ny forskningsrapport, som sägs bevisa att kolloidalt silver bl.a. bidrar till att ge bakterieresistens mot antibiotika. I själva verket hade man använt silvernitrat, ett välkänt giftigt silversalt, som kemiskt är nästan så långt ifrån kolloidalt silver man kan komma!
När man från många håll försöker demonisera kolloidalt silver kallar man ofta silver för en “tungmetall”, för att få oss att associera till kvicksilver, bly, uran, kadmium och andra metaller med kända toxiska effekter… Rent tekniskt är det i någon mening korrekt, eftersom man som “tungmetaller” räknar dem som har en densitet över 5 g/kubikcentimeter. Men dit hör de flesta metaller – utan att vara “giftiga”. Många är helt ogiftiga för människokroppen – och dit hör definitivt silver. När någon kallar silver för “en giftig tungmetall” så är det helt enkelt en gemen lögn! Folk har i århundraden ätit med silverbestick – och vad jag vet har detta aldrig i historien resulterat i någon “silverförgiftning”.
För den som verkligen vill veta fakta om kolloidalt silver kommer här en länk – där man också kan klicka sig vidare till flera vetenskapliga studier… Oavsett vad man tror om kolloialt silver i övrigt, så verkar det i alla fall helt klart, att det är helt ofarligt för oss människor – nästan oavsett hur mycket vi sätter i oss
http://thesilveredge.com/studies.shtml#.VvZ8odLhA0O
För den som kanske är obekväm med engelskan bjuder jag gärna på denna översättning av en text på länken:
Användningen av kolloidalt silver (nanosilver) under 120 år visar dess säkerhet och motsäger försöken att utmåla det som en ”ny substans” med ”okända risker”.
Kolloidalt silver antas av många vara ett nytt ämne på grund av det relativt nyligen uppkomna begreppet ”nano”. Emellertid har, vid en närmare undersökning, nanosilverprodukter en lång, åtminstone 120-årig historia av relativt säker och reglerad användning – huvudsakligen i form av just kolloidalt silver. Det historiska perspektivet visar att nanosilver har saluförts internationellt och använts kommersiellt inom ett brett spektrum av vardagliga tillämpningar i många decennier. Det skulle vara ett misstag, som inte gagnar allmänheten, att beskriva nanosilverprodukter som ”nya kemikalier” med ”okända egenskaper” som är ”potentiellt skadliga” – endast på grund av det nya begreppet ”nano” och förkasta den samlade kunskap om produkternas vetenskapliga historia, som visar både säkerhet och effektivitet inom ett vitt område av tillämpningar.
Om någon till äventyrs fortfarande skulle vara orolig för kolloidalt silvers påverkan på miljön, så kan jag citera följande från ett utlåtande av “American Biotech Labs” (min tolkning):
“Ett desinfektionsmedel av clorin-typ (som finns på varuhusens hyllor och fritt kan köpas i dag) har en ”toxic spill ratio” på 3 gallons (ca 11 liter) – vilket betyder att ett utsläpp på 11 liter eller mer måste rapporteras till EPA (United States Environmental Protection Agency). I jämförelse har Biotec Labs´ nanosilverprodukt på 32 ppm en ”toxic spill ratio” på 12 500 000 gallons (ca 47 317 500 liter).
En vanlig oljetanker rymmer omkring en miljon gallons (ca 3 785 400 liter). Det betyder att mer än 12 sådana tankers skulle behöva tömma hela sin last av nanosilver på samma ställe för att utsläppet skulle bedömas som giftigt för miljön! Ledningen för ”American Biotech Labs” anser att det i hela världen inte finns någon tillräckligt stor tanker för att ett totalt utsläpp av denna nanosilverprodukt skulle behöva rapporteras som ett giftigt utsläpp för miljön. Med andra ord torde produkten, med avseende på miljön och sin förmåga att döda bakterier, mögel, jästsvamp och andra patogener, vara kanske det säkraste desinfektionsmedel som finns”.
Med tanke på att det kolloidala silver som saluförs i Sverige har bara 1/3 av detta medels koncentration, så förefaller riskerna för miljön lindrigt sagt överdrivna!
Ytterligare information om kolloidalt silver finns på denna länk:
http://www.kolloidaltsilver.me/

Möjlig tillnyktring hos läkarvetenskapen!
Livsmedelsverket har, som nämnts här ovan, länge ägnat stor kraft åt att desinformera om hur värdelöst kolloidalt silver är, och svenska läkare tycks ignorera och vara fullkomligt okunniga om detta fantastiska preparat – medan vi är många andra som känner till och drar nytta av dess goda egenskaper. Möjligen är en tillnyktring på väg nu, när man i Medicinsk ACCESS vågar skriva om detta. Kanske kan de okunniga stollarna på Helsingborgs Dagblad också tvingas ta tillbaka sina fullständigt vettlösa anklagelser mot den svenske tillverkaren av kolloidalt silver, Anders Sultan. I bästa fall borde denne också återfå sina grundlagsskyddade rättigheter att som privatperson få yttra sig om kolloidalt silvers egenskaper! Använd gärna nedanstående länk – och bläddra fram till sidan 51!
http://np.netpublicator.com/netpublication/n39615712/50%E2%80%9D%20target=
…eller läs direkt här här:
Agneta Schnittgers artikel om kolloidalt silver i Medicinsk Access
Eftersom det för många tycks ha vållat problem vid läsningen direkt från nätupplagan av Medicinsk Acess kommer här senare delen av Dr Agneta Schnittgers artikel om kolloidalt silver i utskrivet skick:
“Inom sjukvården används silverjonklädda sårkompresser med gott resultat för att förhindra bakterieinfektioner. Man har dessutom sett en snabbare läkning med tillskott av frisk vävnad.
Silvernanopartiklar får täcka ytor på olika implantat och främmande kroppar såsom tandproteser, benproteser, hjärtkatetrar, urinkatetrar och ortopediska implantat. Silverjonerna har enligt studier in vitro och enligt djurstudier dessutom en blodförtunnande effekt via trombocyterna, vilket bör minska risken för blodproppsbildning. Den låga giftigheten gör att silvernanopartiklar kan inandas som spray, intagas via munnen, appliceras på huden eller användas via urinvägarna eller via blodbanan.
Vad gäller resistenta svampinfektioner med bl.a. Candida glabatra, så fungerar kolloidalt silver bra – t.o.m. bättre än traditionella svampmedel som Ketoconazole, Fluconazole och Griseofulvin. Silverjonerna förstör även här cellväggarna och förhindrar knoppningsproceduren. Även svampar kan skydda sig med ett biofilmhölje, som hindrar sedvanliga svampmedel men släpper igenom nanopartiklar. I analogi med bakteriebekämpning ökar den svampdödande effekten av Fluconazole och Griseofulvin i närvaro av silvernanopartiklar. Man har testat silverjoner på tånagelsvamp och funnit en bättre effekt än med Fluconazole och lika bra som med Amphoterisin B.
Inflammationen runt de infekterade hudområdena dämpas vid närvaro av silvernanopartiklarna. Dessa nanopartiklar har även visat sig ha effekt på astma, som är en sjukdom med stort inslag av inflammation och allergi. Studier visar att nanopartiklarna har en cytokinhämmande effekt, vilket bromsar den inflammatoriska reaktionen.
Hur kan kolloidalt silver ta död på virus? Forskarna har funnit en antiviral effekt av silverjoner in vitro på HIV-1-infekterade celler, på HIN-1 influensa A virus och på hepatit B virus. Silverjonpartiklarna binder sig till virus-DNA och hindrar virus från att föröka sig, vilket kan förklara den antivirala effekten.
Försök gör att täcka kondomer med silvernanopartiklar för att förhindra HIV-smitta. Forskning finns även på att tillverka en vaginalkräm med silvernanopartiklar för att minska risken för HIV-smitta hos kvinnor med HIV-positiva partners.
Det finns in vitro studier gjorda på silvernanopartiklar och olika sorters cancerceller. Man har testat allt från maligna hjärntumörceller, lungcancerceller, bröstcancerceller, levercancerceller, kroniska myelomceller, bencancerceller och coloncancerceller. Den huvudsakliga mekanismen består i silverjonpartiklarnas överproduktion av ROS och angrepp på mitokondrierna, vilket i sin tur leder till för tidig celldöd, apoptos.
Verkningsmekanismen tycks vara densamma, även om olika typer av cancerceller är mer eller mindre känsliga för silvernanopartiklarna. I studierna har man inte sett någon ökad toxicitet för friska celler. Det förefaller logiskt, då deras mitokondrier är intakta, medan cancercellernas energi och andningsförmåga är väsentligt nedsatt.
Enligt nyare forskning betraktas cancer som en mitokondriesjukdom och inte ett angrepp på kärnans DNA.
En annan mekanism finns hos hjärntumörer orsakade av glioblastom. Dessa cancerceller glufsar i sig av silvernanopartiklarna genom s.k. endocytos. Inte så klokt, då silvret gör DNA instabilt och hämmar celldelningen, varför cellen går i apoptos.
Det finns cancertyper som är multiresistenta mot sedvanliga cytostatika. Närvaron av silvernanopartiklar har givit traditionella cytostatika en bättre effekt.
Sammanfattningsvis kan man säga att det otvetydigt finns en väl etablerad konsensus över kolloidalt silver som vattenreningsprodukt och som desinfektionsmedel. Livsmedelsverket har förbjudit kolloidalt silver som kosttillskott, fastän det är godkänt av FDA (Food and Drug Administration) i USA. Det finns redan en mängd in vitro studier och djurstudier som belyser silvernanopartiklarnas antimikroba och anticancerösa verkningsmekanismer i biologiska system. Inga studier har kunnat visa att silvernanopartiklar är giftiga eller har en negativ inverkan på friska kroppsceller. Fortsatta forskningsinsatser behövs för att till fullo kunna implementera silvernanopartiklarna i vår terapeutiska arsenal”.
Här finns en intressant intervju med Agneta Schnittger: http://www.vaken.se/lakare-kolloidalt-silver-kompletterar-antibiotika-cytostatika-och-svampmedel/

Betr. anmärkningen om “nyare forskning” i texten ovan: Se sammanfattning av Thomas Seyfrieds bok “Cancer as a Metabolic Disease här: http://www.svaradoktorn.se/425408168)
Läs också denna artikel från SVT.Nyheter: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/alla-tjanar-pa-silverplastren-revolution-i-varden-av-brannskadade
Om du behärskar engelska skapligt, så se också gärna följande amerikanska show, där en gammal och erfaren läkare till sist kommit fram till att kosten har avgörande betydelse för vår hälsa (och inte längre rekommenderar “low fat”) – samt blivit övertygad om hur effektivt kolloidalt silver faktiskt är. Men det är först i slutet på videon detta framkommer tydligt – så se hela!
http://www.dailymotion.com/video/x1yucir_dr-oz-endorses-colloidal-silver-probiotics_lifestyle

text från www.svaradoktorn.se