Läkande kost

ENERGIBALANS FÖR KROPPENS SJÄLVLÄKANDE YIN OCH YANG I MATEN Den makrobiotiska förståelsen av kosten ser till matens energi, om den är yang -värmande, sammandragande och uppiggande eller yin – kylande, expanderande och avslappnande. Den här dimensionen av kosten går bortom vetenskapliga bevis och bekräftas av personliga erfarenheter. Den ger unika möjligheter till läkande eftersom den[…]